Lịch công tác
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Thứ 4 ngày 28/09/2022
 • 07:30 tại HT số 2 (tầng 6), Nhà làm việc VP Tỉnh ủy
  Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022; cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền và bàn một số nội dung về công tác cán bộ (cả ngày).
Thứ 5 ngày 29/09/2022
 • 14:30 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh.
  Tham dự Đoàn giám sát 170 của HĐND tỉnh làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh.
Thứ 6 ngày 30/09/2022
 • 07:30 tại HT số 2
  Bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa V, năm 2022
Thứ 7 ngày 01/10/2022
 • 08:00 tại Phòng họp Trực tuyến tầng 3, Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học, Văn phòng UBND tỉnh
  Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương (01 ngày)
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểm
07:30Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022; cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền và bàn một số nội dung về công tác cán bộ (cả ngày).Tỉnh ủy Hà TĩnhĐ/c Hải - BTHT số 2 (tầng 6), Nhà làm việc VP Tỉnh ủy
Thứ 4, 28/09/2022